Huisregels

Zoals bij elk verblijf bij een accommodatie zijn er hier ook huisregels waaraan u zich moet houden.

 • De gehele accommodatie is rookvrij en huisdieren zijn niet toegestaan.
 • In de slaapzalen is eten/drinken niet toegestaan.
 • Eigen beddengoed (kussen, dekbed en hoeslaken) is verplicht.
 • Bedden mogen niet verplaatst worden i.v.m. brandveiligheid.
 • De huurder houdt het verblijf inclusief sanitair schoon. 
 • Afval wordt gescheiden (papier, glas, plastic, rest), containers staan tegen het schuurtje.
 • De accommodatie wordt bezemschoon opgeleverd bij vertrek, afwas wordt schoon en droog in de kast geplaatst, afvalemmers worden geleegd en glas wordt naar de container gebracht.
 • Zorg dat je buiten in het donker zichtbaar bent voor andere weggebruikers (met de opvallende hesjes die in de accommodatie aanwezig zijn) en loop zoveel mogelijk in de berm.

Bij vertrek

 • Bij vertrek wordt de accommodatie en de omgeving bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.
 • De afwas moet weer schoon en droog in de kast staan.
 • De afval is uit de emmers in de betreffende container.
 • Glas van lege flessen ook in de betreffende container.
 • Vuilniszakken zowel voor de rest- als plastic afval in de betreffende container buiten deponeren.
 • Verloren of achter gebleven spullen worden 14 dagen bewaard na verblijf.